Perearsti nimistuga liitumine

Kahjuks on meie perearstide nimistud täis ja nimistusse võetakse vaid patsientide pereliikmeid (näiteks vastsündinud beebid). 


Vastuvõtule registreerumine

Me saame korrektse vastuvõtu tagada vaid patsientidele, kes on selleks eelnevalt aja broneerinud. Registreeruda tuleb nii perearsti kui ka pereõe vastuvõtule. Vastuvõtu kuupäeva ja kellaaja määrab õde vastavalt probleemile: ägeda haigusega patsientidele tagame pereõe vastuvõtu samal päeval.
Ägeda haigestumise korral teeb esmase läbivaatuse ja vajadusel ka analüüsid pereõde, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe. Pereõel on alati võimalus konsulteerida arstiga. 
NB! Vastuvõtule saab registreerida VAID läbi registratuuri - 6572805. Vastuvõtule ei registreerita läbi e-maili!

Koduvisiidid

Kuna koduvisiidi ajal on diagnostikavõimalused äärmiselt piiratud, siis üldjuhul meie perearstid ega pereõed koduvisiite ei tee. Koduvisiite teeb perearst või pereõde vaid raske liikumispuudega inimeste juurde ja seda kindlasti eelneval kokkuleppel. Koduvisiit on tasuline teenus. 

Saatekirjad

Saatekiri on meditsiinidokument, mis oma olemuselt on kahe arsti vaheline konsultatsioon. Saatekiri eeldab patsiendi ärakuulamist ja läbivaatust, sageli (kuid mitte alati) ka analüüside või uuringute tegemist. Saatekirja saamiseks on kindlasti vajalik eelnev visiit perearsti juurde.
N.ö. pikaajalisi saatekirju perearstid enam ei väljasta. Kui eriarst on teid tagasi oma visiidile kutsunud, teeb ta selle kohta vastava märke digilukku ning see märge on ka saatekirja eest. Kui selline märge puudub, siis jääb suunamine ikkagi perearsti otsustada.

Pereõde saatekirju eriarsti konsultatsioonile ei väljasta. 

Kordusretseptid

Kordusretsepte saate tellida meie üldtelefonil 657 2805 või üldisel e-posti aadressil info@peretohter.ee. Retseptid saavad valmis 2 tööpäeva jooksul. Kui arvate, et vajate ravimit, mida te ei kasuta pidevalt (näiteks antibiootikumid) või mida teile varem välja kirjutatud ei ole, tuleb tulla pereõe või perearsti visiidile. Ravimi välja kirjutamise vajaduse üle otsustab pereõde või perearst.

Tõendid ja töövõimetuslehed

Tõendeid ja töövõimetuslehti me tagantjärele ei väljasta. Perearstikeskusse tuleb pöörduda kohe esimesel päeval telefoni teel. Kui haigestute nädalavahetusel, palume haigestumise päeval saata e-kiri aadressile info@peretohter.ee või saata SMS perearsti mobiiltelefonile. Enamik tõendeid eeldab ka arsti või pereõe vastuvõttu, täpsemat infot saate pereõe käest. Tõendeid ametikoolidesse sisseastumiseks, laagritesse, spordivõistlustele jms. me üldiselt ei väljasta.

Analüüside vastused

Analüüside ja uuringute tulemuste saamiseks palume helistada perearstikeskuse registratuuri. Perearstikeskus teatab teile analüüside ja uuringute tulemused ise vaid erandkorras, nt kui tegemist on olulise kõrvalekaldega analüüsidega või uuringutulemustega, millele tuleb kiiresti reageerida. Üritame laadida haiguslugude väljavõtted ka üles, need on leitavad www.digilugu.ee

Telefonile ja e-postile vastamine

Püüame teile alati tagasi helistada, kui te meid registratuuri telefonilt kätte ei ole saanud ja teie number meie telefonimällu fikseerub. Väga kiirel perioodil helistab pereõde kindlasti tagasi numbritele, millelt on helistatud 3 korda, v.a kõned, mis on tehtud ajal, mil perearstikeskus on suletud (väljaspool tööaega, lisaks iga päev lõuna 12-13).

Perearst helistab tagasi kõikidele, kes on telefonitunni ajal tema mobiiltelefonile helistanud. Muul ajal tehtud kõnedele perearstid ei vasta ega tagasi ei helista. 

Võimalusel helistage meie oma isiklikult telefonilt, mille number on meie andmebaasis olemas. Tundmatutele numbritele me üldjuhul tagasi ei helista. 

E-kirjadele püüab perearst või pereõde vastata 4 tööpäeva jooksul. Kiirete probleemide korral palume helistada meie üldtelefonil. Palume arstide e-mailidele retseptisoove mitte saata.
NB! Vastuvõtule me e-posti teel aegu ei registreeri.

Kiitused, laitused ja ettepanekud palume saata ühele järgnevaist:

Lembi Põlder lembipolder@gmail.com
Karmen Joller karmen.joller@gmail.com

Katrin Kurg perearstkurg@gmail.com
Haigekassa: info@haigekassa.ee
Terviseamet: kesk@terviseamet.ee

Abi nädalavahetustel ja erakorralistel juhtudel

Perearsti 24h nõuandetelefon 1220 http://www.1220.ee/
Kiirabi tel 112

Lähimad Erakorralise Meditsiini (EMO) Osakonnad

Tallinna Lastehaigla Tervise 28, Tallinn
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Sütiste tee 19, Tallinn
Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi 18, Tallinn
Lääne-Tallinna Keskhaigla Paldiski mnt 68, Tallinn